Dne 24.4.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 2 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13-II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 5.774 566,50,- CZK

Výzva MAS POLIČSKO z.s.  – OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku – O CLLD 14 – II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 4.673 250,- CZK

 

Dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Programové rámce/ OP Zaměstnanost / Výzvy OP Zaměstnanost 2019.