Dnem 22.3.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 3/2019 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.10 – Technika do lesů

Fichi č.11 – Rekreační využití lesů

Text výzvy a veškerou související dokumentací naleznete na odkaze: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/142-vyzva-prv-3-2019