V listopadu vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS, které informuje o dění v MAS, vyhlášených výzvách a realizovaných projektech v roce 2018.

Zpravodaj listopad 2018 ke stažení MAS_POLICSKO_zpravodaj_11-2018.pdf