Dne 30.11.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 2 výzvy Integrovaného regionálního operačního programu:

10. výzvu MAS POLIČSKO - IROP - Bezpečnost dopravního provozu - OCLLD 1- III.

11. výzvu MAS POLIČSKO - IROP - Vzdělávání  - OCLLD 2- II.

 

Kompletní dokumentace k jednotlivým výzvám je zveřejněna v sekci Programové rámce /IROP na odkazech:

https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/irop/clld1-bezpecnost-dopravniho-provozu/category/136-vyzva-2018-2-bezpecnost

https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/irop/clld2-vzdelavani/category/139-vyzva-2018-2-vzdelavani

Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému MS 2014+ od 30.11.2018 od 12,00 hod. do 11.1.2019 do 12,00 hod.