V pátek 31.8.2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu v 5 vyhlášených výzvách IROP:

 - Bezpečnost dopravního provozu

- Vzdělávání

- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

- Sociální podnikání

- Připravenost složek IZS

 

Seznamy přijatých žádostí jsou zveřejněny v sekci Programové rámce / IROP / pod jednotlivými vyhlášenými výzvami roku 2018.