Dnem 20.4.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 2/2018 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.6 - Rozvoj zemědělského podnikání

Fichi č.7 – Lesnická infrastruktura

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.9 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Text výzvy a veškerou související dokumentací naleznete na odkaze: http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/101-vyzva-2-2018