Dne 4.12.2017 rozhodl programový výbor MAS o konečném výběru žádostí k podpoře v rámci vyhlášených výzev IROP.

Seznamy vybraných/nevybraných žádostí a zápis z programového výboru ze dne 4.12.2017 jsou zveřejněny v sekci Programové rámce/IROP pod jednotlivými výzvami. Vybrané žádosti byly dne 6.12.2017 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.