Dne 9.11.2017 výběrová komise MAS ohodnotila podané žádosti ve výzvě Malý LEADER. Hodnocení následně schválil programový výbor MAS. Výslednou zprávu z hodnocení naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý LEADER.