Hodnocení žádostí podaných ve výzvách IROP se uskuteční ve dvou termínech.

Dne 9.11.2017 od 13 hod. proběhne 1. zasedání výběrové komise, kde budou členové komise seznámeni s obsahem podaných žádostí, obdrží potřebné podklady k hodnocení a bude vyřešen střet zájmů podpisem etických kodexů. Pozvánka ZDE

Dne 15.11.2017 od 8,30 hod. bude probíhat 2. zasedání výběrové komise, která bodově ohodnotí jednotlivé žádosti podané ve všech výzvách IROP. Pozvánka ZDE