Dne 22.10.2017 byl ukončen příjem žádostí 4. výzvy „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS - O CLLD 5 -I.“ Seznam přijatých žádostí v této výzvě najdete v sekci Programové rámce/IROP pod konkrétním opatřením.