Plán výzev PRV na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Vyhlášené Fiche Předpokládaná finanční alokace *
Výzva PRV 2/2018 1/2018 Rozvoj zemědělského podnikání                688 970,00
Lesnická infrastruktura             4 500 000,00
Podnikání na venkově             2 604 897,00
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů                100 000,00

Plán výzev IROP na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Opatření Předpokládaná finanční alokace *
5. výzva IROP 4/2018 Bezpečnost dopravního provozu              4 346 934,17
6. výzva IROP 4/2018 Vzdělávání              2 068 493,00
7. výzva IROP 4/2018 Rozvoj sociálních služeb              1 669 283,00
8. výzva IROP 4/2018 Sociální podnikání              1 171 476,00
9. výzva IROP 4/2018 Integrovaný záchranný systém              1 530 450,11

   *jedná se o návrh alokací, definitivní finanční alokace budou upřesněny s jednotlivými výzvami

     Výzvy Operačního programu Zaměstnanost MAS V roce 2018 vyhlašovat neplánuje.