Dne 12.10.2017 schválil programový výbor MAS výběr projektů k podpoře podaných ve výzvách OP Zaměstnanost:

 

Výzva O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

Vyber_PV_OPZ_CLLD_13.PDF

 

Výzva O CLLD 14 Zaměstnanost

Vyber_PV_OPZ_CLLD14.PDF