Dne 7.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v těchto  výzvách IROP:

1.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I

2.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I

3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I

Seznamy přijatých žádostí o podporu naleznete v sekci Programové rámce pod konkrétními opatřeními.