Dne 19.9.2017 od 14 hodin  bude zasedat výběrová komise MAS POLIČSKO z.s., která bude hodnotit žádosti o dotaci zaregistrované ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost:

  • O CLLD 13- Sociální služby
  • O CLLD 14 – Zaměstnanost

Pozvánka na jednání výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. ke stažení ZDE.