Manažerka MAS SpRP Petra Martinů  zaregistrovala 23. 10. 2009 projekty na RO SZIF Hradec Králové. Jsou zaregistrovány vybrané, náhradní a nevybrané projekty. Nyní bude probíhat administrativní kontrola projektů od pracovníků RO SZIF, během niž budou žadatele osloveni k event. doplnění projektů. Po této administrativní kontrole budou projekty doporučeny na CP SZIF. Žadatelé, kteří úspěšně projdou procesem hodnocení CP SZIF budou vyzváni k podpisu Dohody o udělení dotace.