Seznam doporučených / nedoporučených včetně náhradníků byl schválen valnou hromadou dne 12. 10. 2009.

Výsledky zde