Ministerstvo zemědělství dne 9. 4. 2009 vyhlásilo výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska byla úspěšná a byla vybrána k financování z PRV. Schválená částka pro rok 2009 činí 8.854.523,-- Kč, z toho bonus 3.751.208,-- Kč.