18.12.2008 bylo MAS doručeno oznámení o provedené administrativní kontrole.

Žádost MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o realizaci Strategického plánu LEADER, která byla zaregistrována 23.10.2008 prošla úspěšně administrativní kontrolou SZIF v Praze a postoupila do dalšího kola hodnocení.