letak KC PAS MAS

V rámci projektu Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličku z Operačního programu Zaměstnanost + si Vás ve spolupráci s Rodinným centrem Podané srdce z.s. dovolujeme pozvat na navazující přednášku/ workshop na téma Sexualita u dětí/ osob s PAS II. Pozvánka na přednášku s dalšími informacemi je k dispozici zde.

Jedná se o aktivitu, která zahrnuje činnosti spojené s náplní a provozem komunitního centra pro osoby s PAS a jejich pečovatele – rodiče, příbuzné.

Činnosti komunitního centra pro děti s PAS/ADHD jsou koncipovány podle jejich potřeb. Aktivity komunitního centra budou probíhat 1x za týden v délce 6 hodin, aktivitami centra jsou:

  • Deskovky - hraní deskových her 2 – 3 hodiny týdně zaměřená primárně pro děti. Společně s dětmi hraje hru i komunitní pracovník, který je spíše pozorovatelem a průvodcem, s dětmi aktivně komunikuje. Centra se v daném čase účastní minimálně 3děti/dospívající. Komunitní pracovník bude prioritně komunikovat o programu a náplni centra s mládeží, aby oni sami byli schopni popsat, co chtějí. Tato aktivita je více integrační, cíleně zveme nejen děti s PAS a jejich sourozence, ale i jejich kamarády. Kromě hraní her děti rozvíjí sociální kontakty.
  • Neformální poradna s hernou – zaměřená na rodiče a děti. V rámci aktivity komunitního centra bude nabízena rodinám služba neformální poradny s hernou , ta je určena pro rodiče s malými dětmi (od 2 let), v průběhu herny je možné věnovat se jak dítěti, tak rodiči. Provoz neformální poradny s hernou v rozsahu 1 hodiny týdně prezenční formou. Samotná neformální poradna je určena pro rodiče a pečující osoby a je možná (a probíhá) i za pomocí emailové, telefonické či on-line komunikace, a to v kterýkoli všední den.
  • Herna - roboti - v 1x týdně v úterý v délce trvání 2 hodiny za pomoci malých robotů, a mnoha dalších děti rozvíjejí motorické schopnosti, schopnosti soustředit se, informatické myšlení (porozumění problému, rozložení na dílčí části, vyhledávání známých problémů, jejich aplikace na nový problém, komunikace, spolupráce) a kompetence pro 21.století. Herny se v daném čase účastní minimálně 2 děti/dospívající.
  • Muzikoterapie/arteterapie/ pohybová terapie – muzikoterapie je metoda, která využívá terapeutického účinku hudby. Arteterapie je postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Pohybovou terapii můžeme definovat jako terapeutické využití pohybu za účelem rozšíření emoční, kognitivní, fyzické, spirituální a sociální integrace. Možnost relaxace jak pro rodiče, tak jejich děti. V kalendářním roce proběhne 8 hodin muzikoterapie/arteterapie.
  • Workshop pro osoby pečující vedené odborníkem nebo peer pracovníkem, které rodičům případně i pedagogům přiblíží svět očima lidí s PAS.
  • Nepravidelné aktivity – herní a tvořivé, robotické aktivity v průběhu letních měsíců – červenec, srpen, kde lze očekávat nepravidelnou účast z důvodu prázdnin. Plánem je cca 24 hodin /1 měsíc.

V rámci projektu Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličku z Operačního programu Zaměstnanost + si Vás ve spolupráci s Rodinným centrem Podané srdce z.s. dovolujeme pozvat na přednášku/ workshop na téma Sexualita u dětí/ osob s PAS. Pozvánka na přednášku s dalšími informacemi je k dispozici zde.

logo opz