Tato aktivita je zaměřena na rozvoj kompetencí v oblasti IT a robotiky, a to jak pedagogů, tak dětí a žáků. Aktiva bude probíhat ve čtyřech cyklech. Každý cyklus bude pokrývat jedno pololetí. Během 2 let realizace projektu se vystřídají 2 pololetní cykly pro MŠ a 2 pololetní cykly pro ZŠ.

Popis cyklu 

Úvodní workshop pro pedagogy - vzdělávání a zvyšování kompetencí cca 5 pedagogických pracovníků v délce 4 hodiny. Bude probíhat interaktivní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití robotiky a IT během výuky jiných předmětů, než je jenom IT. Bude to velice konkrétně a prakticky zaměřeno dle znalosti prostředí a podmínek škol. Cílem této aktivity v rámci MAP IV je motivovat pedagogy na standardní využití robotických  a IT pomůcek při výuce a rozšířit jim spektrum využití i v jiných oblastech vzdělávání, než jen hodiny IT.

Práce s dětmi a žáky škol – konkrétní poznatky z workshopu pak bude daný zapojený pedagog aplikovat společně s lektorem během výuky s žáky / dětmi během vlastní výuky ve vybrané kolektivu dětí / žáků dané školy.

Závěrečný workshop – vyhodnocení celé aktivity, efekt a sdílení zkušeností  zapojených pedagogů z různých škol.