Místní akční plán vzdělávání na území Poličska III

Ke dni 1.10 2022 zahájilo MAS POLIČSKO projekt Místní akční plán vzdělávání na území Poličska III (MAP III). Projekt bude realizován do 30.11.2023. Jeho cílem bude pokračovat v aktivitách předchozích dvou projektů, které umožnily v území zpracovat a realizovat místní akční plán rozvoje vzdělávání. Byla vytvořena partnerství škol se zřizovateli a dalšími vzdělávacími institucemi, organizacemi působícími ve vzdělávání a rodiči.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) vznikl na základě spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.