Nahoru

Příprava a podklady pro zpracování koncepční části SCLLD

 

V červnu 2020 zahájila MAS činnost na přípravě nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejíž opatření plánuje realizovat v nadcházejícím novém programové období 2021 – 2027. Celý dokument bude zpracován komunitní formou.

Schéma přípravy strategie naleznete ZDE

 

V červnu stanovil programový výbor MAS v souladu se zájmovými skupinami MAS  pracovní skupiny pro tvorbu strategie za tyto oblasti: Rozvoj obcí, Školství a vzdělávání v regionu, Sociální služby, Podnikatelská činnost a zaměstnanost, Činnost neziskových organizací.

V průběhu léta MAS absolvovala se všemi starosty na území individuální řízené rozhovory, které se zaměřovaly především na problémy a potřeby v oblastech technické infrasruktury obcí, občanské vybavenosti, spolkového života, zdravotnictví, soc. oblasti, školství, bezpečnosti a životního prostředí.

V podzimních měsících proběhlo široké dotazníkové šetření na totožné téma mezi obyvateli regionu. Následně proběhlo vyhodnocení dotazníků. V současné době jsou výstupy zpracovávány na úrovni jednotlivých obcí MAS, aby zjištěné výstupy mohly být poskytnuty také starostům daných obcí.  Další dotazníkové šetření směřovalo do podnikatelském sektoru. Celá strategie vznikne na základě takto zjištěných potřeb v území a identifikace konkrétních problémů. Bude projednávána na platformách pracovních skupin a nejvyššího orgánu MAS – valné hromady.

 

Zpracované výstupy dotazníkového šetření mezi obyvateli ZDE

Zpracované výstupy dotazníkového šetření mezi podnikateli ZDE

Projednání potřeb se zástupci škol ZÁPIS 

Projednání přípravy SCLLD na valné hromadě MAS 17.6.2020 ZÁPIS

Projednání výstupů z dílčích šetření na valné hromadě MAS dne 17.9.2020 ZÁPIS

Projednání pracovní verze analýzy potřeb na valné hromadě MAS dne 7.12.2020 (online) ZÁPIS

Projednání potřeb s poskytovateli sociálních služeb 21.1.2021 (online) ZÁPIS

Projednání a připomínkování návrhu analýzy potřeb se členy MAS 8.2.2021 (online) ZÁPIS

Podklad pro analýzu potřeb ZDE
Zápis z valné hromady- schválení koncepční části SCLLD 2021-2027  ZDE

 

 
 
Powered by Phoca Download