Nahoru

Výzva a přílohy výzvy

Žádost o dotaci musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS POLIČSKO z.s.

Odkaz na SCLLD: https://www.maspolicsko.cz/dokumenty/category/38-strategie-clld

Odkaz na SZIF, kde naleznete platnou verzi Pravidel 19.2.1., příručky a vzory příloh: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

 
 
Powered by Phoca Download