Tato aktivita je zaměřena na rozvoj kompetencí v oblasti polytechniky a kreativity, a to jak pedagogů, tak i dětí a žáků. Aktivita bude probíhat ve čtyřech cyklech. Každý cyklus bude pokrývat jedno pololetí. Během 2 let realizace projektu se vystřídají 2 pololetní cykly pro MŠ a 2 pololetní cykly pro ZŠ.

Popis cyklu

Úvodní workshop pro pedagogy - vzdělávání a zvyšování kompetencí cca 5 pedagogických pracovníků v délce 4 hodiny. Bude probíhat interaktivní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky a kreativity. Cílem této aktivity v MAP IV je motivovat pedagogy k využívání novýc inovativních přístupů v oblasti polytechnického vzdělávání.

Práce s dětmi a žáky – konkrétní poznatky z workshopu pak bude zapojený pedagog aplikovat společně s lektorem během výuky s žáky/dětmi během vlastní výuky ve vybraném kolektivu dětí/žáků dané školy.

Závěrečný workshop - Vyhodnocení celé aktivity, efekt, sdílení zkušeností zapojených pedagogů různých škol.