Tato aktivita bude navazovat právě na výše uvedené kluby pro žáky II. stupně ZŠ.

Bude se jednat o týdenní letní prázdninovou aktivitu, organizovanou vždy ve všední dny v měsíci srpnu (2. polovina). Proběhne tedy 2x za dobu realizace projektu. Bude nabídnuta všem žákům ZŠ na Poličsku, primárně budou osloveni účastníci klubů, denního stacionáře a internátu SVP ALFA. Kapacita bude cca 8 účastníků.  V dopoledních hodinách bude probíhat opakování učiva ze školy a osvojení si klasických návyků docházky do školy. Odpoledne bude naplněno volnočasovými aktivitami – hry, sport, turistika, koupání apod. Přepokládaná hodinová dotace je 40 hod. za 1 týden. Vše je vedeno metodou nejdříve práce, pak za odměnu zábava. Adaptační týden povedou zaměstnanci zapojení do aktivity Klubů.

Celou aktivitu odborně zaštítí SVP Alfa, který vede na území denní stacionář a internát pro děti ohrožené školním neúspěchem. Je konzultována i pracovnicemi OSPOD Polička, které jeho potřebu intenzivně vnímají a navrhovaly ji zařadit do akčního plánu MAP.

Adaptační týdny budou organizovány v Poličce, kde je největší počet žáků a nejlepší dojezdová spádovost v území.

Přínosem adaptačního týdne je opětovné obnovení navykání si na školení docházku od září školního roku, opakovaní učiva a především socializace žáků.