Na základě výstupů pracovní skupiny MŠ v rámci tvorby místního akčního plánu vzdělávání na území Poličska (MAP) zorganizoval realizační tým MAP seminář Polytechnika v souvislostech. Seminář pro pedagogy MŠ se uskutečnil 12.4.2017 a lektorkou byla ředitelka 1. MŠ Pomezí Mgr. Jana Venclová. Jeho hlavním tématem byl kámen a možnosti jeho využití při výuce.

IMG 0870