Dalším tématem, o které projevili zájem především pedagogové z mateřských škol byla polytechnická výchova. Pro vedení semináře byla oslovena lektorka paní Vendula Tmejová, která pro zájemce z řad pedagogů MŠ připravila  6.3.2017 celoodpolední seminář na téma polytechnika. Po kratším teoretickém bloku následovalo několik hodin praktických ukázek a tvoření za použití širokého spektra materiálů a přírodnin.

Polytechnická pregamotnost byla jednou z nejvíce žádáných témat vzdělávání pedagogů MŠ.  Z tohoto důvodu je na březen plánován ještě další seminář na toto téma, jehož lektorkou bude paní Jana Venclová, ředitelka 1.MŠ Pomezí.

IMG 0841 IMG 0849