V rámci pracovních skupin pedagogové z MŠ A a ZŠ projevili zájem o seminář k problematice dětí a žáků s ADHD. Seminář s  názvem Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a škola připravil lektor Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel z.ú. Květná Zahrada

Pro velký zájem proběhl semninář ve třech termínech, a to  9.2., 27.2. a 2.3.2017. Zúčastnilo se ho celkem 120 pedagogů z území Poličska.

Seminář byl zorganizován v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s. Semináře se zúčastnili pedagogové z mateřských a základních škol, dále pedagogové ze základní umělecké školy, základní speciální školy, střední školy a středního odborného učiliště z Poličska. Během semináře probíhala diskuze nad konkrétními dotazy a osobními zkušenostmi. Po skončení semináře každý z účastníků obdržel prezentaci.

IMG 0829 IMG 0831