Na základě individuálních rozhovorů realizačního týmu MAP se zástupci jednotlivých MŠ a ZŠ a na základě dotazníkového šetření bylo vzdělávání pegadogů v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnosti vyhodnoceno jako nejvíce preferované.

Na základě tohoto požadavku zorganizoval realizační tým MAP vzdělávací blok informačního vzdělávání. Lektorkou je Mgr. Lenka Hegrová z Městské knihovny Polička. Vzdělávání bylo naplánováno ve třech blocích. První blok byl teoretický, společný pro ZŠ a MŠ, druhý blok byla praktická ukázka odděleně pro ZŠ a MŠ přímo v jednom ze zařízení. Třetí blok proběhne individálně na základě požadavků jednotlivých škol. Je koncipován formou individálních konzultací přímo ve škole s praktickou ukázkou výuky v předem dohodnutém vyučovacím předmětu. Jde o nepovinnou část kurzu, která se uskuteční pouze v případě, že si škola tuto ukázkovou lekci objedná.

Foto informační vzdělávání -praktická část

IMG 0743 IMG 0747