Dne 21.11.2016 proběhlo jednání pracovních skupin ZŠ, MŠ a Spolupráce v rámci MAP. Hlavním tématem bylo společné vzdělávání. Členové pracovních skupin zhodnotili semináře, které již proběhly ( Mgr. Michaela Veselá- Práce s problémovým žákem, Lenka Hegrová - Čtenářská pregramotnost a gramotnost). Byla navrhována témata vzdělávání, která pedogogy zajímají a proběhla diskuze nad jejich organizací.

IMG 0752