Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území Poličska je strategickým dokumentem v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání, na jehož tvorbě se bude podílet MAS POLIČSKO z.s. ve spolupráci s odbornou veřejností.
MAP je prioritně zaměřen  na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Stanoví priority a jednotlivé kroky k dosažení cílů v oblasti vzdělávání, zjištěných na základě místní potřebnosti a  naléhavosti.

Tvorba MAP bude podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.