Dne 6.4.2015 se v Bystrém uskutečnilo setkání zástupců vzdělávacích institucí na území Poličska. Na programu setkání byly projednány tyto body:

-          1)  Seznámení s úlohou MAP a hlavním přínosem realizace MAP

     2) Návrh na složení Řídícího výboru MAP

-          3) Stanovení termínu ustavujícího jednání Řídícího výboru (ŘV) na 12.4.2016

-          4) Výzva k vyplnění dotazníku investičních záměrů škol do roku 2023

-           IMG 0608