V úterý 4.12.2018 se konalo 1. setkání členů Řídícího výboru MAP II. Zápis naleznete ZDE. Na jednání byl schválen Jednací řád a Statut. Dále byl projednán a schválen Komunikační plán, Organizační struktura a v neposlední řadě složení ŘV a pracovních skupin zřízených v rámci realizace projektu.

4122

4121

 

 

Dne 19.11.2018 se od 14 hodin konalo první setkání pracovní skupiny čtenářské gramotnosti a od 15:15 matematické gramotnosti. Jednání pracovních skupin probíhalo v centru Pontopolis. Zápis z PS čtenářské gramotnosti naleznete ZDE, zápis z PS matematické gramotnosti je k nahlédnutí ZDE. Druhý den 20.11.2018 se na Městském úřadě v Poličce konalo od 14 hodin setkání členů PS financování, jejími členy jsou ředitelé základních a mateřských škol. Zápis k nahlédnutí ZDE. Ve stejný den se od 15 hodin konala i PS rovné příležitosti, zápis ZDE.

Dne 25.10.2018 proběhl ustavující workshop k zahájení realizace MAP II. Zápis naleznete ZDE. V rámci workshopu byli osloveni ředitelé a pedagogové k účasti v Řídícím výboru a pracovních skupinách. Jedná se o PS matematická gramotnost, PS čtenářská gramotnost, PS financování a PS rovné příležitosti. Pokud by měl někdo zájem se do PS přihlásit, určitě nás kontaktuje.