Zveme Vás na setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které se uskuteční 25.4.2019. Téma semináře je: Na čtení knih není nikdy pozdě. Seminář povedou lektorky Nové školy o.p.s. Pozvánku naleznete ZDE:

Další seminář, který pro Vás máme připravený se uskuteční v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Téma semináře bude ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST a lektorem Mgr. Kateřina Štefková. Setkání proběhne dne 26.3.2019 v budově Charity Polička. Více infomací naleznete v přiložené pozvánce.

Změna místa konání semináře Bc. Světlany Češkové: Ve čtvrtek 28.února 2019 se koná seminář na téma: Definice vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace se zaměřením na finance a majetek včetně vymezení kompetencí ředitele školy a orgánů obce. Pro velký počet účastníků jsme nuceni tento seminář přesunout do zasedací místnosti MěÚ v Poličce (1.patro).

Změna místa konání semináře Mgr. Aleny Vorlíčkové: Ve čtvrtek 21.února 2019 se koná seminář na téma: Předškolní a školní čtenářská gramotnost. Pro velký počet účastníků jsme nuceni tento seminář přesunout do Masarykovy ZŠ (sborovna) Polička.

Zveme Vás na pracovní skupinu financování, která se uskuteční dne 28.února 2019. V rámci pracovní skupiny se uskuteční seminář na téma: Definice vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace se zaměřením na finance a majetek včetně vymezení kompetencí ředitele školy a orgánů obce. Seminář povede  Bc. Světlana Češková. Setkání proběhne od 14 - 15:30 v Centru Pontopolis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Dne 21.února 2019 se uskuteční setkání členů pracovní skupiny čtenářské gramotnosti. Setkání se zúčastní Mgr. Alena Vorlíčková, která povede seminář na téma: Předškolní a školní čtenářská gramotnost. Všechny další informace naleznete v pozvánce. Setkání je určeno pro všechny pedagogy, rodiče aj. z Poličska. Těšíme se!!

V úterý 4.12.2018 se konalo 1. setkání členů Řídícího výboru MAP II. Zápis naleznete ZDE. Na jednání byl schválen Jednací řád a Statut. Dále byl projednán a schválen Komunikační plán, Organizační struktura a v neposlední řadě složení ŘV a pracovních skupin zřízených v rámci realizace projektu.

4122

4121

 

 

Dne 19.11.2018 se od 14 hodin konalo první setkání pracovní skupiny čtenářské gramotnosti a od 15:15 matematické gramotnosti. Jednání pracovních skupin probíhalo v centru Pontopolis. Zápis z PS čtenářské gramotnosti naleznete ZDE, zápis z PS matematické gramotnosti je k nahlédnutí ZDE. Druhý den 20.11.2018 se na Městském úřadě v Poličce konalo od 14 hodin setkání členů PS financování, jejími členy jsou ředitelé základních a mateřských škol. Zápis k nahlédnutí ZDE. Ve stejný den se od 15 hodin konala i PS rovné příležitosti, zápis ZDE.

Dne 25.10.2018 proběhl ustavující workshop k zahájení realizace MAP II. Zápis naleznete ZDE. V rámci workshopu byli osloveni ředitelé a pedagogové k účasti v Řídícím výboru a pracovních skupinách. Jedná se o PS matematická gramotnost, PS čtenářská gramotnost, PS financování a PS rovné příležitosti. Pokud by měl někdo zájem se do PS přihlásit, určitě nás kontaktuje.