S ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření epidemie koronaviru, jsme se rozhodli 1. mini konferenci vzdělávání na Poličsku přesunout na měsíc listopad 2020.
S dalšími podrobnostmi ohledně konference Vás budeme informovat.
Prezentace vašich organizací, které připravujete určitě uschovejte a použijeme je v náhradním termínu konference.
Děkujeme za pochopení.

Motto: Lépe spolu než kdo s koho
1. - 2. 4. 2020
Tylův dům, malý sál

VÝSTAVA - prezentace vzdělávacích zařízení Poličska

VSTUP ZDARMA
KONFERENCE JE OTEVŘENA VŠEM

PROGRAM

STŘEDA 1.duben

8:30 – 9:30
zahájení konference - o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II

10:00 – 12:00 přednáška s debatou

Práce s žáky s výchovnými problémy
Mgr. Jiřina Zehnalová, DiS. a Mgr. Jan Mazák (pracovníci Střediska výchovné péče ALFA Svitavy)
Přednáška bude zaměřena na práci s kazuistikou a poukáže na funkci odměn a trestů. Představí možnosti motivace a postupů v případě, že se nedaří aktivovat dítě a rodinu ke spolupráci. Uvede příklady z praxe, kterou vykonávají lektoři přímo v regionu Poličska. Oba lektoři spolupracují s organizacemi z okresu Svitavy.

13:00 – 14:30 panelová diskuze

Mýty a fakta o domácím vzdělávání
Stanislava Kratochvílová (pedagožka), Mgr. Olga Kosíková (ředitelka ZŠ a MŠ Telecí)
Vše co vás ohledně domácího vzdělávání zajímá: legislativa, historie v ČR, IV a jeho rámec v Česku i v zahraničí, zkušenosti s IV v předškolním vzdělávání, na 1., 2. i 3. stupni na základě dobré praxe.

15:00 – 17:00 panelová diskuze
Alternativní proudy ve vzdělávání – inspirace z Waldorfské školy
Martin Cvrček (pedagog ve škole Járy Cimrmana v pražských Lysolajích)
„ Nutno říci, že jedinečnost a kvalita každé školy, tedy klasické i tzv. alternativní stojí nejen na pedagogickém konceptu a směřování, ale především na osobnostech samotných učitelů, jejich vlastní iniciativě, tvořivosti a odbornosti. Každá škola má dnes poměrně velkou svobodu, jaký vlastní školní vzdělávací plán si vytvoří a samotní učitelé dost velkou svobodu v tom, jakým způsobem tento plán naplňují… „

ČTVRTEK 2.dubna
8:30 – 12:00 workshop

Malé vnitřní hry
Jan „Tonda“ Půlpán
V průběhu workshopu můžete nacházet odpovědi na tok jak fungují lidi, jak fungujete vy a jak fungují děti ve vaší třídě. Malé - znamená, že budeme pracovat jednoduše, že se to může dít na malém prostoru nebo v krátkém čase, Vnitřní - znamená, že budeme studovat procesy, které se dějí uvnitř nás, uvnitř dětí. Hry - budeme se pohybovat a budeme si hrát.
Nutná registrace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!

13:00 – 13:45 prezentace s debatou

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

14:00 - 14:45 prezentace s debatou

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. zaštiťuje zcela ojedinělý projekt přírodní zahrady, která od roku 2008 postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta a dnes již patří k evropským unikátům. Dále se zabýváme výukovou, vzdělávací a osvětovou činností, poradenstvím a realizací ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.
Prezentovat bude Luděk Hojný.
Možnost individuálních konzultací již od 9:00, prezentace výukových tabulí.

15:00 – 17:00 přednáška s debatou

Výchova a vzdělávání - moc nebo autorita?
Ferdinand Raditsch (pedagog, zakladatel a ředitel Květné Zahrady, z.ú.)
Kolikrát jsme již slyšeli nebo četli (ve zprávě od školy, PPP či jiného pracoviště) větu, že dítě nerespektuje autority"?
Přednáška se zabývá pojmy autorita a moc, poskytuje účastníkům možnost zamyslet se nad tím, jak vypadá autoritativní a mocenský přístup, kdo je opravdu autoritou a jak to poznáme. Poskytne také stručný návod, jak se ve výchově a vzdělávání vydat na cestu od používání moci k autoritě.

 

Rádi bychom Vás pozvali na workshop pro ředitele mateřských a základních škol na Poličsku, který se uskuteční v pátek 17.1.2020 v Pontopolisu v Poličce. Na jednání se budeme zabývat tématem provázanosti školské a sociální oblasti v pomoci ohroženým dětem a rodinám. Více informací na přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání!

Zveme Vás na setkání všech pracovních skupin MAP II, které proběhne 5.11.2019 od 14.30 v MěÚ v Poličce. Více informací na pozvánce.

Rádi bychom Vás pozvali do Divadelního klubu v Poličce, kde se 14.11.2019 uskuteční setkání s MgA. Martinem Hakem. Tématem setkání bude STORYTELLING. Více informací naleznete na pozvánce.

Ve čtvrtek 17.10.2019 proběhne workshop na téma: Práce s diferencovanou třídou pod vedením Mgr. Lenky Ondráčkové.
Srdečně Vás na něj zveme. K kapacitních důvodů Vás prosím o potvrzení účasti. Pozvánku naleznete ZDE:

Zveme Vás na pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která proběhne v pondělí 30.9.2019 od 15 hodin v centru Pontopolis v Poličce. Více informací najdete v přiložené pozvánce

Na další seminář tentokrát zveme nejen pedagogy, ale hlavně i rodiče dětí a žáků. Dne 24.9.2019 proběhne beseda na téma KYBERŠIKANA, kterou povede Mgr. Vladimír Vácha. Více informací naleznete ZDE.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na setkání PS matematické gramotnosti, v rámci které se dne 19.9.2019 uskuteční seminář pod vedením RNDr. Hany Liškové. Tématem semináře bude Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání. Těšíme se na setkání! Pozvánku naleznete: ZDE

Poprvé po prázdninách Vás zveme na setkání pracovní skupiny pro financování. Seminář se uskuteční 12.9.2019 v zasedací místnosti MěÚ v Poličce.Tématem bude vykazování výdajů ve mzdové statistice, výkonové výkazy..Těšíme se na Vás! Pozvánku naleznete ZDE:

Ve čtvrtek 23.5.2019 se v Dětském domově v Poličce uskuteční seminář na téma Podpora pedagogů při práci s ohroženými dětmi. Setkání proběhne v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Těšíme se na setkání! Pozvánku neleznete: ZDE

Ve středu 15.5.2019 se od 14 hodin uskuteční seminář České školní inspekce.
Z organizačních důvodů jsme konání semináře přesunuli do Masarykovy základní školy Polička – sborovna.

Zveme Vás na workshop: Lapbook - tvorba vlastní interaktivní knihy. Lektorkou bude Bc. Pavlína Loňková. Workshop se uskuteční 17.5.2019. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!

Slibovaný seminář s Českou školní inspekcí se uskuteční 15.5.2019 v zasedací místnosti MěÚ v Poličce. Pozvánku naleznete ZDE.

Zveme Vás na setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které se uskuteční 25.4.2019. Téma semináře je: Na čtení knih není nikdy pozdě. Seminář povedou lektorky Nové školy o.p.s. Pozvánku naleznete ZDE:

Další seminář, který pro Vás máme připravený se uskuteční v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Téma semináře bude ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST a lektorem Mgr. Kateřina Štefková. Setkání proběhne dne 26.3.2019 v budově Charity Polička. Více infomací naleznete v přiložené pozvánce.

Změna místa konání semináře Bc. Světlany Češkové: Ve čtvrtek 28.února 2019 se koná seminář na téma: Definice vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace se zaměřením na finance a majetek včetně vymezení kompetencí ředitele školy a orgánů obce. Pro velký počet účastníků jsme nuceni tento seminář přesunout do zasedací místnosti MěÚ v Poličce (1.patro).

Změna místa konání semináře Mgr. Aleny Vorlíčkové: Ve čtvrtek 21.února 2019 se koná seminář na téma: Předškolní a školní čtenářská gramotnost. Pro velký počet účastníků jsme nuceni tento seminář přesunout do Masarykovy ZŠ (sborovna) Polička.

Zveme Vás na pracovní skupinu financování, která se uskuteční dne 28.února 2019. V rámci pracovní skupiny se uskuteční seminář na téma: Definice vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace se zaměřením na finance a majetek včetně vymezení kompetencí ředitele školy a orgánů obce. Seminář povede  Bc. Světlana Češková. Setkání proběhne od 14 - 15:30 v Centru Pontopolis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Dne 21.února 2019 se uskuteční setkání členů pracovní skupiny čtenářské gramotnosti. Setkání se zúčastní Mgr. Alena Vorlíčková, která povede seminář na téma: Předškolní a školní čtenářská gramotnost. Všechny další informace naleznete v pozvánce. Setkání je určeno pro všechny pedagogy, rodiče aj. z Poličska. Těšíme se!!