Strategický_rámec_MAP__investiční_priority_pro_období_2021-27.xlsx

V současné době je platná verze schválená dne 2.9.2022. Příští aktualizace může proběhnout nejdříve v únoru 2023.