K 30.9.2022 byla Řídícím výborem schválena finální podoba Místního akčního plánu vzdělávání na Poličsku, a to všech dílčích dokumetů:

Aktualizace_analytické_části_MAP_II_2022.docx.pdf

Aktualizace_strategické_části_MAP_II_2022.docx.pdf

Roční akční plán 2022_2023_s_prodlouženou_platností.pdf