V měsíci říjnu a listopadu probíhá v základních a mateřských školách Storytelling. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci MAP POLIČSKO II, kdy MgA. Martin Hak přijede do konkrétní školy a realizuje vyprávění s dětmi a pedagogy na předem stanovené téma. Tato aktivita má u dětí i pedagogů velký ohlas.

Foto 4