Setkání pracovní skupiny financování proběhne 13.10.2021 a to on-line. Tématem bude spisová služba. Více informací naleznete v pozvánce.