Motto: Lépe spolu než kdo s koho
1. - 2. 4. 2020
Tylův dům, malý sál

VÝSTAVA - prezentace vzdělávacích zařízení Poličska

VSTUP ZDARMA
KONFERENCE JE OTEVŘENA VŠEM

PROGRAM

STŘEDA 1.duben

8:30 – 9:30
zahájení konference - o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II

10:00 – 12:00 přednáška s debatou

Práce s žáky s výchovnými problémy
Mgr. Jiřina Zehnalová, DiS. a Mgr. Jan Mazák (pracovníci Střediska výchovné péče ALFA Svitavy)
Přednáška bude zaměřena na práci s kazuistikou a poukáže na funkci odměn a trestů. Představí možnosti motivace a postupů v případě, že se nedaří aktivovat dítě a rodinu ke spolupráci. Uvede příklady z praxe, kterou vykonávají lektoři přímo v regionu Poličska. Oba lektoři spolupracují s organizacemi z okresu Svitavy.

13:00 – 14:30 panelová diskuze

Mýty a fakta o domácím vzdělávání
Stanislava Kratochvílová (pedagožka), Mgr. Olga Kosíková (ředitelka ZŠ a MŠ Telecí)
Vše co vás ohledně domácího vzdělávání zajímá: legislativa, historie v ČR, IV a jeho rámec v Česku i v zahraničí, zkušenosti s IV v předškolním vzdělávání, na 1., 2. i 3. stupni na základě dobré praxe.

15:00 – 17:00 panelová diskuze
Alternativní proudy ve vzdělávání – inspirace z Waldorfské školy
Martin Cvrček (pedagog ve škole Járy Cimrmana v pražských Lysolajích)
„ Nutno říci, že jedinečnost a kvalita každé školy, tedy klasické i tzv. alternativní stojí nejen na pedagogickém konceptu a směřování, ale především na osobnostech samotných učitelů, jejich vlastní iniciativě, tvořivosti a odbornosti. Každá škola má dnes poměrně velkou svobodu, jaký vlastní školní vzdělávací plán si vytvoří a samotní učitelé dost velkou svobodu v tom, jakým způsobem tento plán naplňují… „

ČTVRTEK 2.dubna
8:30 – 12:00 workshop

Malé vnitřní hry
Jan „Tonda“ Půlpán
V průběhu workshopu můžete nacházet odpovědi na tok jak fungují lidi, jak fungujete vy a jak fungují děti ve vaší třídě. Malé - znamená, že budeme pracovat jednoduše, že se to může dít na malém prostoru nebo v krátkém čase, Vnitřní - znamená, že budeme studovat procesy, které se dějí uvnitř nás, uvnitř dětí. Hry - budeme se pohybovat a budeme si hrát.
Nutná registrace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!

13:00 – 13:45 prezentace s debatou

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

14:00 - 14:45 prezentace s debatou

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. zaštiťuje zcela ojedinělý projekt přírodní zahrady, která od roku 2008 postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta a dnes již patří k evropským unikátům. Dále se zabýváme výukovou, vzdělávací a osvětovou činností, poradenstvím a realizací ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.
Prezentovat bude Luděk Hojný.
Možnost individuálních konzultací již od 9:00, prezentace výukových tabulí.

15:00 – 17:00 přednáška s debatou

Výchova a vzdělávání - moc nebo autorita?
Ferdinand Raditsch (pedagog, zakladatel a ředitel Květné Zahrady, z.ú.)
Kolikrát jsme již slyšeli nebo četli (ve zprávě od školy, PPP či jiného pracoviště) větu, že dítě nerespektuje autority"?
Přednáška se zabývá pojmy autorita a moc, poskytuje účastníkům možnost zamyslet se nad tím, jak vypadá autoritativní a mocenský přístup, kdo je opravdu autoritou a jak to poznáme. Poskytne také stručný návod, jak se ve výchově a vzdělávání vydat na cestu od používání moci k autoritě.