Další seminář, který pro Vás máme připravený se uskuteční v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Téma semináře bude ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST a lektorem Mgr. Kateřina Štefková. Setkání proběhne dne 26.3.2019 v budově Charity Polička. Více infomací naleznete v přiložené pozvánce.