Zveme Vás tímto na jednání pracovní skupiny Financování, které se uskuteční 11.1.2022 od 13. hod. Tématem jednání budou investiční dotační příležitosti pro vzdělávací instituce. Podrobnosti v POZVÁNCE.

Rádi bychom Vás pozvali na Výlet do mikrosvěta. Jedná se o seznámení s Centrem technického vzdělávání Městské knihovny v Poličce. Hlavní část semináře bude věnována praktickému seznámení s "mikrosvětem" Na setkání se moc těšíme a více informací naleznete v přiložené pozvánce ZDE.

V měsíci říjnu a listopadu probíhá v základních a mateřských školách Storytelling. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci MAP POLIČSKO II, kdy MgA. Martin Hak přijede do konkrétní školy a realizuje vyprávění s dětmi a pedagogy na předem stanovené téma. Tato aktivita má u dětí i pedagogů velký ohlas.

Foto 4

Řídící výbor na svém jednání dne 30.9.2021 schválil MAS POLIČSKO z.s. jako nositele projektu MAP III. V nejbližší době bude tedy podána žádost do Výzvy Akční plánování v území.

Více informací naleznete v přiloženém zápise ZDE

Setkání pracovní skupiny financování proběhne 13.10.2021 a to on-line. Tématem bude spisová služba. Více informací naleznete v pozvánce.

Rádi bychom Vás v novém školním roce pozvali na představení nového stacionáře pro žáky z 1. stupně ZŠ. Stacionář od září 2021 provozuje v Poličce Středisko výchovné péče ALFA. Představení stacionáře proběhne ve středu 29.9.2021 od 14 hodin. Vice informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání!

Dne 30.9.2021 se uskuteční jednání Řídícího výboru na kterém se bude projednávat podání žádosti do Výzvy č. 02-20-082 Akční plánování v území (MAP III). Cílem jednání bude potvrzení nositelství MASPOLIČSKO z.s. a poskytnutí základních informací o něm. Program jednání naleznete ZDE:

Těšíme se na setkání!

Rádi bychom Vás pozvali na workshop pro rodiče na téma: Duševní zdraví dětí.Seminář proběhne 20.5.2021 od 17 hodin prostřednictvím platformy ZOOM. Odkaz a další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je za polovinou své realizace a v rámci aktualizace máte možnost se vyjádřit k následujícím dokumentům:

Analytická část – aktualizace č.1 (naleznete ZDE)

Strategická a implementační část – aktualizace č.1 (naleznete ZDE)

Roční akční plán 2020/2021 s prodlouženou platností (naleznete ZDE)

K nahlédnutí je rovněž 2. průběžná sebehodnotící zpráva (naleznete ZDE), dále Seznam a harmonogram jednotlivých evaluací (naleznete ZDE)

Připomínky a podněty prosím zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 29.1.2021

Tímto Vás srdečně zveme na společné setkání pracovních skupin v rámci realizace MAP II. Setkání proběhne ve středu 27.1.2021 od 13 hodin on-line.

Pozvánku naleznete ZDE

Rádi bychom Vás pozvali na další on-line seminář na téma: Novely školských předpisů v roce 2020, který povede JUDr. Hana Poláková.

Pokud budete mít o seminář zájem, kontaktujte nás písemně nebo telefonicky, abychom Vám mohli včas zaslat odkaz pro přihlášení.

Pozvánku na webinář naleznete ZDE

Konference vzdělávání on-line

Vzhledem s tomu, že současná situace neumožňuje konání plánované konference prezenční formou, uskuteční se konference on-line. ZDE neleznete program a pokud najdete chvilku a budete mít chuť se zúčastnit některé z nabízených aktivit, prosím kontaktujte nás.Před konáním semináře Vám bude zaslán odkaz pro přihlášení. Těšíme se na on-line setkání!

Rádi bychom Vás pozvali na první seminář konaný v novém školním roce. Seminář se uskuteční 22.9.2020 v Bystrém na téma: COVID situace, NOVELA školského zákona, DISTANČNÍ výuka. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání!

Tímto bychom Vás rádi pozvali na další online seminář, který proběhne v úterý 12.5.2020. Tentokrát na téma Microsoft Teams. Webinář je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!

S ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření epidemie koronaviru, jsme se rozhodli 1. mini konferenci vzdělávání na Poličsku přesunout na měsíc listopad 2020.
S dalšími podrobnostmi ohledně konference Vás budeme informovat.
Prezentace vašich organizací, které připravujete určitě uschovejte a použijeme je v náhradním termínu konference.
Děkujeme za pochopení.

Motto: Lépe spolu než kdo s koho
1. - 2. 4. 2020
Tylův dům, malý sál

VÝSTAVA - prezentace vzdělávacích zařízení Poličska

VSTUP ZDARMA
KONFERENCE JE OTEVŘENA VŠEM

PROGRAM

STŘEDA 1.duben

8:30 – 9:30
zahájení konference - o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II

10:00 – 12:00 přednáška s debatou

Práce s žáky s výchovnými problémy
Mgr. Jiřina Zehnalová, DiS. a Mgr. Jan Mazák (pracovníci Střediska výchovné péče ALFA Svitavy)
Přednáška bude zaměřena na práci s kazuistikou a poukáže na funkci odměn a trestů. Představí možnosti motivace a postupů v případě, že se nedaří aktivovat dítě a rodinu ke spolupráci. Uvede příklady z praxe, kterou vykonávají lektoři přímo v regionu Poličska. Oba lektoři spolupracují s organizacemi z okresu Svitavy.

13:00 – 14:30 panelová diskuze

Mýty a fakta o domácím vzdělávání
Stanislava Kratochvílová (pedagožka), Mgr. Olga Kosíková (ředitelka ZŠ a MŠ Telecí)
Vše co vás ohledně domácího vzdělávání zajímá: legislativa, historie v ČR, IV a jeho rámec v Česku i v zahraničí, zkušenosti s IV v předškolním vzdělávání, na 1., 2. i 3. stupni na základě dobré praxe.

15:00 – 17:00 panelová diskuze
Alternativní proudy ve vzdělávání – inspirace z Waldorfské školy
Martin Cvrček (pedagog ve škole Járy Cimrmana v pražských Lysolajích)
„ Nutno říci, že jedinečnost a kvalita každé školy, tedy klasické i tzv. alternativní stojí nejen na pedagogickém konceptu a směřování, ale především na osobnostech samotných učitelů, jejich vlastní iniciativě, tvořivosti a odbornosti. Každá škola má dnes poměrně velkou svobodu, jaký vlastní školní vzdělávací plán si vytvoří a samotní učitelé dost velkou svobodu v tom, jakým způsobem tento plán naplňují… „

ČTVRTEK 2.dubna
8:30 – 12:00 workshop

Malé vnitřní hry
Jan „Tonda“ Půlpán
V průběhu workshopu můžete nacházet odpovědi na tok jak fungují lidi, jak fungujete vy a jak fungují děti ve vaší třídě. Malé - znamená, že budeme pracovat jednoduše, že se to může dít na malém prostoru nebo v krátkém čase, Vnitřní - znamená, že budeme studovat procesy, které se dějí uvnitř nás, uvnitř dětí. Hry - budeme se pohybovat a budeme si hrát.
Nutná registrace Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!

13:00 – 13:45 prezentace s debatou

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

14:00 - 14:45 prezentace s debatou

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. zaštiťuje zcela ojedinělý projekt přírodní zahrady, která od roku 2008 postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta a dnes již patří k evropským unikátům. Dále se zabýváme výukovou, vzdělávací a osvětovou činností, poradenstvím a realizací ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.
Prezentovat bude Luděk Hojný.
Možnost individuálních konzultací již od 9:00, prezentace výukových tabulí.

15:00 – 17:00 přednáška s debatou

Výchova a vzdělávání - moc nebo autorita?
Ferdinand Raditsch (pedagog, zakladatel a ředitel Květné Zahrady, z.ú.)
Kolikrát jsme již slyšeli nebo četli (ve zprávě od školy, PPP či jiného pracoviště) větu, že dítě nerespektuje autority"?
Přednáška se zabývá pojmy autorita a moc, poskytuje účastníkům možnost zamyslet se nad tím, jak vypadá autoritativní a mocenský přístup, kdo je opravdu autoritou a jak to poznáme. Poskytne také stručný návod, jak se ve výchově a vzdělávání vydat na cestu od používání moci k autoritě.

 

Rádi bychom Vás pozvali na workshop pro ředitele mateřských a základních škol na Poličsku, který se uskuteční v pátek 17.1.2020 v Pontopolisu v Poličce. Na jednání se budeme zabývat tématem provázanosti školské a sociální oblasti v pomoci ohroženým dětem a rodinám. Více informací na přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání!

Zveme Vás na setkání všech pracovních skupin MAP II, které proběhne 5.11.2019 od 14.30 v MěÚ v Poličce. Více informací na pozvánce.

Rádi bychom Vás pozvali do Divadelního klubu v Poličce, kde se 14.11.2019 uskuteční setkání s MgA. Martinem Hakem. Tématem setkání bude STORYTELLING. Více informací naleznete na pozvánce.

Ve čtvrtek 17.10.2019 proběhne workshop na téma: Práce s diferencovanou třídou pod vedením Mgr. Lenky Ondráčkové.
Srdečně Vás na něj zveme. K kapacitních důvodů Vás prosím o potvrzení účasti. Pozvánku naleznete ZDE: