Více informací o projektu v příloze.

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (projekt-nasim-nejmensim.pdf)Projekt \\\"Našim nejmenším\\\"700 kB

V sobotu 13.srpna 2011 se tentokrát na Březinách uskutečnila další z doprovodných akcí  projektu spolupráce „Našim nejmenším“ - Pohádkový les. Akce  se zúčastnilo přes 70 dětí ze Březin a blízkého okolí (se svými rodiči a někdy i prarodiči). Děti nejprve absolvovaly Cestu pohádkovým lesem, kde na ně čekali Včelí medvídci, Šmoulové, Pat a Mat, Vlk a Červená karkulka, Čarodějnice, Vodník, Mach a Šebestová, Maková panenka a motýl Emanuel. Na stanovištích  u pohádkových bytostí děti plnily úkoly za které dostávaly většinou sladké odměny. Na poslední ze zastávek lesem U motýla Emanuela děti malovaly a tato díla pak vystavovaly v novém altánu, který byl pořízen v rámci partnerského projektu. Nechybělo v něm občerstvení a dětská hudba.

P1010094

„JAK SE ŽIJE V ZOO?“

 

V neděli 28. Srpna 2011 se farní zahrada v Lysicích proměnila v zoologickou zahradu. Proběhlo tak loučení s prázdninami s názvem “ Jak se žije v ZOO“, jako doprovodná akce k projektu "Našim nejmenším", který je realizován ve spolupráci s MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska,o.s. a MAS Boskovicko PLUS,o.s. z Programu rozvoje venkova.

Členové mateřského centra Jablíčko a spousta dalších dobrovolníků se převlékli za zvířátka ze ZOO  a na stanovištích dávali dětem různé úkoly a za ně razítka do mapy ZOO. Například u medvěda brtníka děti po hmatu poznávali různé povrchy dotykových disků a jejich úkolem bylo přiřadit k sobě stejné struktury.  Na stanovišti opice musely děti zdolat „opičí dráhu“, u geparda hledali v domečku z plastové stavebnice ztracená mláďátka zvířátek.  12 stanovišť doplňovala výtvarná dílnička na výrobu masek zvířátek, skákací hrad, trampolína  a opékání špekáčků. Za splnění všech úkolů děti dostaly balíček odměn a pitíčko. Párky na opečení byly k dispozici všem návštěvníkům.  Lysickou ZOO navštívilo 93 dětí se svými rodiči a prarodiči z Lysic a okolí. Akci skvěle moderoval dlouhodobý příznivec MC Jablíčko Mirek Rosmanit z Ostravy. Připravil si pro děti písničky a zajímavosti o zvířátkách a další úkoly.

Akce byla pro všechny zdarma, a to by nebylo možné bez velké podpory sponzorů, kteří poskytli peníze na občerstvení a mnoho odměn. Sportovní pomůcky byly zakoupeny z projektu „Našim dětem“   a budou sloužit nejen na podobných jednorázových akcích, ale celoročně při pravidelných cvičeních rodičů s dětmi v mateřském centru Jablíčko.

Donky_2011_MC_Jablko_029


V sobotu 9. července proběhl v Míchově Dětský den. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly a po jejich splnění si každý mohl vybrat svou odměnu v podobě hraček a sladkostí. Dále byla pro děti k dispozici trampolína a skákací hrad. Velké poděkování patří paní Haně Bohatcové, která umožnila dětem i dospělým vytočit si na hrnčířském kruhu svůj výrobek z hlíny. Dále byla možnost projet se na koňském povozu po Míchově a okolí. Velkým zážitkem pro všechny děti bylo dovádění v nastříkané pěně, kterou zajistili hasiči z Březové nad Svitavou. Hasiči ze Svitávky a Skalice předvedli hasičskou techniku. Během akce proběhlo vyhlášení výsledků soutěže O nejhezčí kousek zeleně v naší obci a byli oceněni reprezentanti obce Míchov - v ledním hokeji Jakub Čejka, který s Kometou Brno vyhrál Mistrovství ČR v žákovské kategorii a Bohuslav Klimeš, který s přípravkou FC Boskovice obsadil 2. místo na Mistrovství ČR.
V tento den byla nainstalována v místním kulturním domě, který v červnu oslavil 50 let od svého otevření, výstavka fotografií z historie i současnosti obce.

1

Dne 4. června 2011 se v Cetkovicích na víceúčelovém sportovním hřišti konal Dětský den jako další z akcí plánovaných v rámci projektu spolupráce „Našim nejmenším“ tří místních akčních skupin MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova.

Počasí nám přálo a účast byla hojná. Na hřišti se sešlo přibližně 40 dětí – místních i přespolních. Pravděpodobně největší úspěch mělo šermířské vystoupení, které pro děti připravil rytíř Vala s družinou. Také malování na obličej bylo dětmi vyhledávané. Kluci neodolali a za chvíli se proměnili v početnou pirátskou skupinu.  Na víceúčelovém hřišti i v okolí kulturního domu čekaly na děti soutěže, za které byly odměňovány sladkostmi. Celé odpoledne bylo završeno předáním drobných odměn, o které se postarali Allianz (pan Ženata) a Modrá pyramida (pan Petlach). Kdo měl chuť, opekl si na ohništi párek a jemný déšť nás popohnal k našim domovům.

nsmail-10


Dne 5.7.2011 uspořádal obecní úřad Trpín společně s hasiči, sportovním klubem TORPÉDO a Mysliveckým sdružením  dětský den. Tato akce byla jednou z akcí pořádaných v rámci projektu spolupráce  „ Našim nejmenším“.

Děti si formou branného závodu prověřily svoje znalosti a dovednosti na 9 stanovištích, kde na ně čekaly disciplíny jako např. střelba ze vzduchovky, poznávání rostlin a živočichů atd. Starší děti  měly možnost vylovit si z kádě živého kapra,  ti nejmenší  lovili pouze na suchu dřevěnné rybky. Děti měly možnost vyzkoušet si několik  dalších sportovních disciplín. Mladí hasiči předvedli návštěvníkům akce požární útok. 
Závěr vydařené akce, které se zúčastnilo 65 dětí z Trpína, Hlásnice i z okolních obcí, se uskutečnil na výletišti v Trpíně, kde proběhlo ještě několik dalších soutěží.

P1270224